Arvoisa terveydenhuollon ammattilainen. Kiitos kiinnostuksestanne Ailon Pharma Oy:n lääkevalmisteita kohtaan. Tällä lomakkeella voit tilata ilmaisen lääkenäytteen.

Täytä alla oleva lomake ja paina "lähetä". Tilauksen jälkeen Ailon Pharma lähettää teille vismasing-sovelluksen kautta allekirjoitettavan lomakkeen allekirjoitettavaksi lääkkeen luovutusta varten.

Ailon Pharma Oy luovuttaa näytepakkauksia vain lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen oikeutetuille henkilöille (Lääkeasetus 25§).

Lääkevalmisteiden näytejakelu tapahtuu vain kirjallisesti ja näytteet toimitetaan Magnum Medical Finland Oy:n toimesta. 

Näyte toimitetaan teille muiden lääketoimitusten yhteydessä toimipaikkanne sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. Näytteen saavuttua toimipaikkaanne, osastonne lääkehuollosta vastaava henkilö ottaa teihin yhteyttä ja voitte sopia, miten lääkenäytettä säilytetään tai miten se toimitetaan teille.