Arvoisa terveydenhuollon ammattilainen. Kiitos kiinnostuksestanne Ailon Pharma Oy:n lääkevalmisteita kohtaan. Tällä lomakkeella voit tilata ilmaisen lääkenäytteen.
Täytä alla oleva lomake ja paina "lähetä". Tilauksen jälkeen Ailon Pharma lähettää teille vismasing-sovelluksen kautta allekirjoitettavaksi lääkeluovutuslomakkeen.

Ailon Pharma Oy luovuttaa näytepakkauksia vain lääkkeen määräämiseen ja toimittamiseen oikeutetuille henkilöille (Lääkeasetus 25§).

Lääkevalmisteiden näytejakelu tapahtuu vain kirjallisesti ja näytteet toimitetaan Magnum Medical Finland Oy:n toimesta.

Näyte toimitetaan teille muiden lääketoimitusten yhteydessä toimipaikkanne sairaala-apteekkiin tai lääkekeskukseen. Näytteen saavuttua toimipaikkaanne, osastonne lääkehuollosta vastaava henkilö ottaa teihin yhteyttä ja voitte sopia, miten lääkenäytettä säilytetään tai miten se toimitetaan teille.