Yksityisyyden suoja ja tietosuoja

Ailon Pharma Oy huolehtii yksityisyydensuojasta ja kävijöiden henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta. Tämä tietosuojaseloste kertoo, mitä tietoja keräämme verkkopalvelusta ja miten käytämme näitä tietoja. 

Noudatamme Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta käyttäjien henkilöllisyyteen liittyvää soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoa, jonka avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa. Henkilötietojen lisäksi keräämme ei-henkilökohtaista tietoa palveluiden käytöstä. Ailonpharma.fi -verkkosivuston käyttö edellyttää tämän tietosuojaselosteen hyväksymistä.

 Rekisterin pitäjä

Ailon Pharma Oy (jatkossa "Ailon Pharma" tai "me") käyttää ja tallentaa tarvittavia käyttäjien henkilötietoja Ailonpharma.fi -verkkosivuston sekä siihen liittyvien palveluiden tarjoamiseksi. Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja suojaamaan henkilöllisyyttäsi. Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen, rekisteröintiin tai muuhun perusteltuun yhteyteen. Käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin nimi

Ailon Pharma Oy markkinointirekisteri

Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan tietoja verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissa tai muilla tavoin yhteystietonsa luovuttaneista asiakkaistamme ja uutiskirjeemme tilaajista. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ailon Pharman uutiskirjeiden, asiakastiedotteiden ja -kutsujen postitukseen sekä räätälöidyn sisällön, esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden mukaisen markkinoinnin luomiseen ja mainonnan vaikuttavuuden seurantaan. 

Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa ulkopuolisille yrityksille. 

Rekisteriin kerätyt tiedot

Keräämme automaattisesti tietoa asioinnistasi verkkosivustollamme Tällaista tietoa on esimerkiksi tietokoneesi IP-osoite, selailun ajankohta, verkkosivu jolta olet tulossa ja verkkosivu jolle siirryt. Lisäksi voimme rekisteröidä klikkaamasi linkit ja mainokset linkit, istunnon keston sekä selaimesi tai laitteesi tyypin sekä muut vastaavat tiedot. Uutiskirjetilaajista tallennamme lisäksi tarpeelliset osoite- ja henkilötiedot. Rekisteriin kerätään tietoja myös

  • Internet-sivujen ja sähköpostin kautta tulleiden yhteydenottojen kautta
  • Henkilökohtaisesta kontaktoinnista asiakkaan suostumuksella. 

Oman rekisterimme lisäksi voimme hankkia markkinointia ja viestintää varten henkilötietoja julkisista lähteistä, kuten suoramarkkinointiyrityksiltä. Katso asiakastietojen käsittelystä tarkemmin henkilörekisterin rekisteriselosteesta jäljempänä.

Rekisteriin kerättyjen tietojen käsittely

Käytämme asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja pelkästään ennalta määritettyihin käyttötarkoituksiin, kuten markkinoinnin ja myynnin kehittämiseen. Voimme yhdistää eri toimintojen yhteydessä saamiamme tietoja niiltä osin kuin ne on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Voimme myös käyttää keräämiämme tietoja tilastollisiin tarkoituksiin sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan. 

Asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa käytämme tietoja asiakasviestien välittämiseen ja tuotteidemme tai palveluidemme markkinointiin. Voimme käyttää tietoja myös tuotteidemme ja palveluidemme kohdentamiseen ja henkilöintiin.

Rekisteritietojen luovutus

Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, emmekä myy tai luovuta niitä kolmansille osapuolille ilman suostumustasi. Meillä on kuitenkin oikeus käyttää asiakastietojamme suoramarkkinointitarkoituksissa, mielipide- ja markkinatutkimuksissa ja vastaavissa selvityksissä. Lisäksi voimme antaa asiakasrekisterimme palveluntarjoajiemme käyttöön edellä mainituissa tarkoituksissa. Voimme myös luovuttaa asiakastietojamme kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella. Yritysjärjestelyiden ja -kauppojen yhteydessä voimme luovuttaa asiakastietomme ostajalle. Emme siirrä asiakastietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterien tietosuoja

Henkilötiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojattuihin järjestelmiin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet. Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niihin henkilöihin, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja. Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä myös ulkopuolisiin verkkopalveluihin, joilla saattaa olla erilaiset tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että asiakkaamme tutustuvat näiden sivujen tietosuojakäytäntöihin erikseen. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolisen palveluista tai niiden tietoturvasta.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus tai käyttökielto

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin kerätty sekä vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme, minkä lisäksi voit itse pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista lain puitteissa. Asiakkailla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Lähetä tietojasi koskeva tarkastus- tai muutospyyntö kirjallisena osoitteeseen:

Ailon Pharma Oy

Tykistökatu 4, 20520 Turku

Tietosuojaselosteen ja rekisterikuvauksen päivitykset

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa uusilla versioilla. Uusin versio on julkaistu verkkosivuillamme ja sinun tulisi tarkistaa se säännöllisesti sivustolla vieraillessasi. 

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteestamme tai siitä, miten käytämme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä: 

Sähköpostitse: info@ailonpharma.fi.

Puhelimitse: 040 7024992.

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Sami Nikoskelainen 1.4.2024

________________________________________

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) tai vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa eri verkkopalveluissa vierailtaessa. Evästeiden avulla sivusto tunnistaa käyttämäsi tietokoneen.Evästeiden keräämiä tietoja käytetään mm. käyttäjäkokemuksen personointiin, markkinoinnin kohdentamiseen, verkkopalvelun kehittämiseen ja palvelun parantamiseen sekä kävijätietojen seurantaan ja analysointiin.Evästetietoja ei yhdistetä keräämiimme rekisteritietoihin, vaan niitä käytetään ainoastaan yleisellä tasolla.Halutessasi voit poistaa selaimeesi tallentuneet evästeet, mutta niiden poistaminen saattaa estää tai haitata sivustomme käyttöä.

________________________________________

Henkilörekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10.§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä Ailon Pharma Oy (y-tunnus: 3157653-9)

Tykistökatu 4, 20520 Turku

p. 040 7024992

Rekisteristä vastaava henkilö: Sami Nikoskelainen (sami.nikoskelainen@ailonpharma.fi)

Rekisterin nimi: Ailon Pharma Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Ailon Pharma Oy:n palveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja asiakkuuden hoitoon, kuten laskutukseen, toimitukseen ja asiakkuuden kehittämiseen, esimerkiksi asiakas- tai markkinatutkimukseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi
  • Yhteystiedot
  • Yritys / toimipaikka
  • Erikoisala
  • sivuston rekisteröitymistiedot

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkailta itseltään tämän suostumuksella. Tietoja voidaan kerätä myös muista Ailon Pharma Oy:n järjestelmistä, tai hankkia yhteistyökumppaneiden ja henkilötietopalveluita tarjoavien yritysten ja viranomaisten rekistereistä.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön rajoissa Ailon Pharma Oy:n yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella. Emme siirrä asiakastietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterien tietosuoja

Henkilötiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojattuihin järjestelmiin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet. Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niihin henkilöihin, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus tai käyttökielto

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin kerätty sekä vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen. Ailon Pharma Oy:n oikoo ja päivittää vanhentuneita tietoja ja poistaa tarpeettomia tietoja rekistereistä mahdollisuuksien mukaan, minkä lisäksi asiakas voi itse pyytää tietojen korjaamista tai poistamista ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään.