Huomioimme kaikissa liiketoiminnan osa-alueissa ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden. Edellytämme korkeaa vastuullisuutta myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme. Huomioimme mm. ympäristönäkökohdat koko lääkkeiden tuotantoketjussa - valmistuksesta aina kuluttajille asti.

Pyrimme aktiivisesti suojelemaan luontoa ja vaalimaan ympäristöä. Kehitämme yhteistyösuhteita ja noudatamme kansainvälisen yhteisön vaatimuksia tinkimättömästi. Pyrimme edistämään potilaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä kustannusvaikuttavien ja edullisten lääkkeiden saatavuutta Suomessa ja Pohjoismaissa.